ARBEJDSPAKKER

Konsortiet arbejder på følgende Abejdspakker (APer)

AP 1: REGULERING OG SAMFUNDSMÆSSIGE AKTIONER

Leder: DTU

 

Undersøger:

Fordele og ulemper ved de mange regulatoriske initiativer i Danmark, EU, OSPAR, HELCOM

Hvordan nyeste videnskabelig viden kan anvendes regulatorisk til at reducer plastik forurening

Lokal

National

International

Hvordan regulering og derved

samfundsudvikling påvirkes af aktørerne

Hvordan dette har resulteret i at, der for tiden forhandles

en national plasthandlingsplan

Hvordan industrien udvikler strategier og rammer for at begrænse plastforurening

Danske aktører i et internationalt sammenhæng

Leder: AU

 

Undersøger:


1. Hvor stort er omfanget af forurening af plastik på de danske kyster og havområder, og hvordan adskiller forureningen sig fra disse områder?


2. Hvad er de største kilder til forurening med plastik på de danske kyster?

AP 2: ANALYSEMETODER

Leder: AAU

 

Undersøger: Hvordan kan analytiske metoder til kvantificeringen af forurening af plastik blive optimeret og desuden udviklet til nanoplastik?

Bestemmer

antal og polymer type

Fremover også bestemme

partikel masse og form

Vi skal ned i

nano-området

AP 3: KILDER OG FOREKOMST

AP 4: NEDBRYDNING

Leader: NatMus

 

Investigates: Hvordan plastik nedbrydes

 

Nedbrydning af plast i havmiljøet:

Fysisk-kemisk

Biologisk

MarinePlastic adresserer miljørealistisk nedbrydning

AP 5: ØKOLOGISKE KONSEKVENSER

Leder: RUC

Mikroplast optages mange steder i fødekæden

Hvilke mekanismer styrer optag, translokering og frigivelse af mikroplast

Kompetivt optag i forhold til andre fødeemner når plast er ‘frisklavet’, nedbrudt og biofilm begroet

AP 0: PROJEKTLEDELSE OG FÆLLESAKTIVITETER

Leder: AAU

MarinePlastic

– Det danske center for forskning i plastik forurening i verdenshavene.

Etablering var muliggjort ved

© Copyright. All Rights Reserved.