OM KONSORTIET

Konsortiet består af følgende institutioner:

WP 2

Analysemetoder

WP 3

Kilder og 

forekomst

WP 4

Nedbrydning 

WP 0

Projektledelse og fællesaktiviteter

De ledende forskere i forskningsgruppen:

Aalborg University

Professor Jes Vollertsen


Han bliver centerleder. Hans evne til at lede MarinePlastic er baseret på tidligere projekthåndtering og lederskab. Han leder en undersøgelsesgruppe på nuværende 12 mennesker, hvoraf halvdelen udelukkende arbejder med mikroplastik. Sidste år fik han for eksempel trukket midler til et forskningsprojekt om ydre mikroplastik, som løb op i omegnen af fem millioner danske kroner til hans gruppe. Han har erfaring fra det første store, nationale studie om effektiviteten i dansk spildevandshåndtering til at frasortere mikroplastik og studerede behandlingsmetoder til at mindske problemet.
Han er hovedansvarlig i afdelingen for vand og miljø ved Aalborg Universitet. Han og hans gruppe af forskere fokuserer på analytiske metoder til at kvantificere mikroplastik i miljøsystemer, og han har adgang til et moderne analytisk laboratorium med det mest avanceret udstyr til dette formål. Hans forskningsrolle i Marine Plastic er udvikling om redefinering af de analytiske metoder (WP 2) og at tilføre dem på feltet (WP 3).

Associate Professor Asbjørn Haaning Nielsen


Han forsker i miljøprocesser med fokus på at skaffe fundamental viden via eksperimentel forskning. Hovedforskningsområderne er påvirkning af miljøet med afstrømning i forstæderne og motorvejene ved stormfloder, mikrobiel og kemiske processerne i forstædernes vandsystemer og analytiske metoder til at måle mikro-forurening og mikro-plastik. Han har publiceret flere forskningsartikler og været medforfatter på to lærebøger og har et h-indeks på 15 (WOS). Hans hovedrolle i MarinePlastik er at udvikle metoder til at kvantificere nanoplastik og tilføre dem i havmiljøet.

Postdoc Alvise Vianello


Han arbejdede for CNR-IDPA fra 2010 til 2016, og har erfaring i miljømæssige, retsmedicinske og arkæologiske analyser. Siden 2012 fokuserede han på mikroplastik forurening. Han deltog i flere undersøgelser i det nordlige Adriaterhav og i Lagunen i Venedig. Siden 2016 arbejder han på AAU med mikroplastik forurening, analysemetoder og analyse af prøver med  FPA-µFTIR-Imaging og Py-GCMS.

Hans hovedrolle i MarinePlastic er at udvikle analytiske metoder, analysere prøver og projektkoordineringsopgaver.

Aarhus University

WP 1

Regulering og

samfundsmæssige aktioner

De ledende forskere i forskningsgruppen:

WP 2

Analysemetoder

WP 3

Kilder og

forekomst

WP 4

Nedbrydning

Seniorforsker Jakob Strand

 

Forsker i miljøbiologi og kemi. Hans forskning fokuserer på kilder, distribution og sammensætning af makro- og mikroplastik i de danske og grønlandske have. Han udvikler også forbedrende metoder til at klarlægge og kvantificere mikroplastik. Han er involveret i den nationale MSFD-monitorering af strandforurening og mikroplastik, der er udstedt af Miljøstyrelsen i Danmark, og i at etablere analytiske metoder til at finde mikroplastik i blandt andet drikkevand for Miljøstyrelsen. Han startede sit arbejde med havplastik-affald i 2013, og i dag tager han sig af to postdoc-personer, der forsker i mikroplastik. Han er på nuværende tidspunkt involveret i otte projekter om plastikaffald og mikroplastik, hvor for eksempel to projekter er finansieret af VELUX/VILLUM. Hans hovedrolle i MarinePlastic er at studere kilder og distribution af mikroplastik og udvikle metoder til kvantificering.

Louise Feld


Har en baggrund i arbejde med miljøfremmede stoffer samt deres nedbrydning i naturen og effekter på økosystemet. Hun har stor erfaring med udvikling samt kvalitetssikring af metoder og prøvetagning, og hun har medvirket til udførsel af analyser til bestemmelse af mikroplastik i dansk drikkevand for Miljøstyrelsen. Hun har deltaget i diverse projekter til undersøgelse af såvel makro- og mikroplastik i miljøet. Hendes rolle i MarinePlastic er primært fokuseret på identifikation af kilder til mikroplastik og undersøgelse af mængder og fordeling af mikroplastik i forskellige marine sektioner

Technical University of Denmark

De ledende forskere i forskningsgruppen:

WP 1

Regulering og

samfundsmæssige aktioner

WP 5

Økologiske konskevenser

Seniorforsker Nanna B. Hartmann


Hun forsker i økotoksikologi og miljømæssige endemål og påvirkningen af mikroplastik. Hun har haft en længerevarende involvering i udviklingen af testvejledningen for OECD og en gennemgående erfaring i undersøgelse af endemålene for partikler (inklusive mikroplastik). Hun har omfattende erfaring i at arbejde med brugerfladen mellem videnskab og direktiver via tidligere og nuværende ansættelser. Hun er involveret i nationale studier af mikroplastik for Miljøstyrelsen i Danmark. Hun vejleder desuden med ekspertrådgivning til EU-kommissionens hovedansvarlige i forskningsafdelingen for den politiske udvikling med mikro- og nanoplastik, og hun er inviteret som taler til EU-kommissionens forskningscenter senere i år. Hendes hovedrolle i MarinePlastic er at vurdere risici ved nano- og mikroplastik i havmiljøerne.

Associate Professor Steffen Foss Hansen


Han forsker i direktivudvikling, hvor han har en doktorgrad i teknik. Han undersøger, hvordan videnskab og udvikling bedst kan udnyttes i direktivvejledning i situationer, der er afstedkommet af videnskabelige usikkerheder, og i kompleksitets- og risiko-analyse, direktiver og styring af nanoteknologi og implementeringen af værktøjer til beslutningstagning og usikkerhed. Han har eksempelvis seks udgivelser i Nature Nanotechnology og 60 ISI-udgivelser. Hans h-indeks er 15 (WOS). Han er medredaktør på udgivelsen NanoImpact og Chemical Processes and Materials og er aktivt involveret i ekspertrådgivningsgrupper i nanoteknologi for Verdenssundhedsorganisationen, og han er medlem af ECHA Nanomaterial Working Group, der er repræsenteret af Det Europæiske Miljøagentur. Hans rolle i MarinePlastic er at forske i direktiver og fællesindsatser vedrørende plastikforurening.

Professor, Dr. scient, Ph.D Torkel Gissel Nielsen


Han har speciale i eksperimentel plankton-økologi, direktiver i strukturen af sammensætningen af den pelagiske fødekæde, samt indvirkningen ved miljømæssige forandringer, olie-undersøgelser og mikroplastik og fødekædens sammensætning og energioverførsel. Han har foretaget feltstudier og eksperimentelt arbejde på arktiske, tempererede og tropiske økosystemer. Han har deltaget i (ofte som leder) mere end 50 tværfaglige forskningsrejser siden 1987. De sidste 20 år har han i gennemsnit modtaget mere end en million danske kroner om året via udefrakommende finansiering, som han har koordineret eller bidraget anseeligt til. Han har været vejleder for kandidatstuderende (60) og Ph.d.-studerende (15). Han har udgivet 180 ISI-registrerede udgivelser (h-indeks på 40). Hans rolle i MarinePlastic er at studere risikoen ved nano- og mikroplastik i havmiljøet.

National Museum of Denmark

De ledende forskere i forskningsgruppen:

WP 3

Kilder og

forekomst

WP 4

Nedbrydning

Senior Research Scientist Yvonne Shashoua


Hun har mere end 20 års erfaring med plastik-skabelse, manufakturering og nedbrydelses-mekanismerne, og hun målretter sin forskning efter at undersøge faktorer og omfanget af nedbrydelse for polymer i real tid og udvikling af innovative strategier til at kontrollere deres levetid. Hun er en vigtig nøglespiller i studiet af nedbrydning af nanomaterialer i EU’s Horizon 2020-forskningsprojekt: ”NANORESTART” og sammenligner ydeevnen fra førstegangs, genbrugte og bio-polyætylene byggematerialer i et projekt, der er stiftet af Grundejernes Investeringsfond. Hun har mere end 100 anbefalede artikler bag sig og er inviteret til at være lektor ved flere universiteter, som blandt andet inkluderer Kunstakademiets Designskole. Hendes rolle i MarinePlastic bliver at undersøge endemålet og adfærden ved mikroplastikker i havmiljøet.

Roskilde University

De ledende forskere i forskningsgruppen:

WP 1

Regulering og

samfundsmæssige aktioner

WP 5

Økologiske konskevenser

WP 0

Projektledelse og fællesaktiviteter

Associate Professor Kristian Syberg

 

Han arbejder med miljømæssige risici og miljø-direktiver. Han har en tværfaglig tilgang, der trækker på naturvidenskaben og samfundsforskningens discipliner. For tiden er han tilknyttet RUC på det første sammenhængende plastikforureningsprojekt i Danmark (Plastfrit Roskilde Fjord, der er støttet af VELUX Foundation). Han har udgivet flere videnskabelige udgivelser om plastikforurening, der omhandler miljø-monitorering, øko-påvirkning og direktiver ved plastikforurening. Han har lavet en rapport om plastikforurening på de danske kyststrækninger for Miljøstyrelsen i Danmark. Han samarbejder med flere eksterne partnere såsom plastikindustrien og miljø-NGO’er, hvilket giver et stærkt grundlag for at opnå aktiviteter og involvering med interessenter. Han er involveret i den igangværende forhandlingsplan for plastik, der bliver varetaget af Miljøstyrelsen i Danmark. Hans hovedrolle i MarinePlastic er at undersøge incitamenterne for en samfundsmæssig ændring, som kan minimere plastikforurening og supplere med sammenfattende kommunikationssamarbejde.

Associate Professor Annemette Palmqvist

 

Hun har en baggrund i økotoksikologi, zoofysiologi og populations-økologi. Siden 2005 har hun udviklet og testet videnskabsbaserede metoder til ekstrapolation af påvirkningerne ved forurening, der bliver betragtet på organismeniveau videre til populationsniveau, med det formål at forbedre grundkendskabet til at udføre risici-vurderinger. I de senere år har hendes forskning hovedsageligt fokuseret på endemålet og påvirkningen af partikelforurening, som inkluderer både metalliske nanopartikler og mikroplastik, og blandt andre projekter er hun også på nuværende tidspunkt involveret i tre projekter om mikroplastik, som – udover akademiske partnere – også inkluderer interessenter fra industrien, rådgivningsområder, direktivudviklere og NGO’er. Hendes hovedrolle i MarinePlastic er at vurdere risikoen ved nano- og mikroplastik i havmiljøet.

Associate Professor Farhan Khan

 

Han forsker i økotoksikologi og økofysiologi og arbejder med påvirkningen af giftstoffer og forståelsen af deres bagvedliggende mekanismer. Hans forskning med mikroplastik dækker forskellige aspekter, som inkluderer feltstudier i miljømæssig prævalens og laboratoriestudier om de negative konsekvenser, og hvordan partikelformer påvirker interaktionen mellem eksogene kemier og organismer (såsom ”vektoreffekten”). Han har lavet den første rapport om mikroplastik i drikkevandet på det afrikanske kontinent og en af de første beskrivelser om, hvordan mikroplastik kan påvirke optagelsen af metallisk forurening. På nuværende tidspunkt har han gang i en Ph.d., der er delvist støttet af industrien, for at undersøge påvirkningen fra mikrogummi. Hans hovedrolle i MarinePlastic er at vurdere risici ved nano- og mikroplastik i havmiljøet.

MarinePlastic

– Det danske center for forskning i plastik forurening i verdenshavene.

Etablering var muliggjort ved

© Copyright. All Rights Reserved.