Brug af plast i samfundet

Brug af plast

Affald

Fejlet affaldshåndtering

Synlig plastaffald

i havet

Nedbrydnings

faktorer

og tidshorizont

Direkte udledning

af mikroplast

Mikroplast

 i havmiljøet

Miljøeffekter og opinion

Regulering og cirkulær økonomi

Interaktion med dyr

Makroskopiske effekter

på dyr

Regulering af

affaldshåndtering

og genbrug

Optag i marine organismer

Effekter på marine arter?

Effekter på marine økosystemer?

Regulering af

brug af plastik

Regulering af udledning

af mikroplastik

OM PROJEKTET

Forurening med plastik i verdenshavene er et af de mest hastigt voksende miljøproblemer i vor tid.

Mellem 60 og 80 procent af affald i verdenshavene på globalt plan består af plastik, og 4-12 millioner tons ender årligt i verdenshavene.

HOVEDMÅL:

MarinePlastic har en ambitiøs vision, og vil hjælpe dagens problemer af plastikforurening

MarinePlastic vil markant styrke dansk forsknings position i en international kontekst

MarinePlastic vil samle markante danske forskningsmiljøer på tværs af discipliner, og skabe ny banebrydende forskning

MarinePlastic vil bringe den skabte viden til anvendelse ved at foreslå samfundsmæssige løsninger og interagere med beslutningstagere

KONSORTITET OG WORK PACKAGES 

At nå disse mål kræver, at samfundsudviklingen er med til at forme fremtidens fokus i forskningen, og at de fremtidige politiske mål på den anden side lærer fra forskningens område. Forskningsstrategien for centeret for Marine Plastic tager udgangspunkt i arbejdsområde (WP) 1, der adresserer direktiver og samfundsmæssige ændringer og kommer med forslag og tilbagemeldinger til WP 2-5, som her igen adresserer de største usikkerheder i forskningen på disse områder: sporing, tilstedeværelse, endemål og påvirkningen af forurening af plastik i verdenshavene.

MarinePlastic

– Det danske center for forskning i plastik forurening i verdenshavene.

Etablering var muliggjort ved

Plastikforurening er meget tydelig i de trykte medier og sociale medier, og det bliver sat højt i den politiske dagsorden både i Danmark, men også internationalt. Som et resultat deraf er de forslag og retningslinjer, som bliver foreslået fra EU’s havstrategirammedirektiv og EU-kommissionens strategier om plastik og omstillingen til cirkulær økonomi, ikke entydigt enige med de områder, der kontrollerer produktionen, brugen og bortskaffelsen af plastik. Der er brug for at forøge forståelsen af fordelene og ulemperne af de eksisterende direktiver, strategier og initiativer såvel som for fortsat forskning på dette specifikke område af forurening med plastik som kan øge støtten til en politisk indsats.

DETTE PROJEKT INDKLUDERER

de fleste aspekter af brugen af plastik

De største problematikker omhandler:


- at samfundsindsatsen (heriblandt de politiske mål) korresponderer med forskningens forståelse og omvendt.


- at forskningen effektivt passer med samfundsudviklingen i relation til at gøre noget ved plastikforurening.

Derfor går Marine Plastik efter en

HELHEDSORIENTERING

© Copyright. All Rights Reserved.