AP1: Regulering og 

samfundsmæssige aktioner

Dette arbejdspakke har som målsætning at undersøge og fremhæve samfundsmæssig forandring med henblik på at minimere forurening med plastik med specifikt fokus på forskning og vigtigheden ved interessenterne.

Leder: DTU

OMFANG AF ARBEJDSPAKKE 1

 

Omfanget af dette arbejdspakke er at analysere, hvordan forskningen har vejledt udviklingen af direktiver i løbet af det sidste årti og at give indsigt og anbefalinger til, hvordan forskning kan hjælpe samfundet i behovet for at omstille sig til en mere bæredygtig udnyttelse af plastik i fremtiden. Dette omhandler et overblik over de alvorlige forskelle, der er vedrørende forurening med plastik, samt opfølgende anbefalinger til, hvilken rolle forskning kan have på den fremtidige udvikling med de politiske mål.

Flere former for politiske forslag og lokale aktionsplaner er blevet fremlagt, som fordrer en bedre udnyttelse af forskningen, implementering af miljømæssige foranstaltninger samt interessenternes involvering. Den bedste udnyttelse af forskningen kræver en bedre forståelse fra de politiske håndhævere angående, hvilken form for forskning der er mest relevant, samt en forståelse blandt forskere om behovet fra de politiske håndhævere.

Målet med dette arbejdspakke er at skabe et overblik og gøre det lettilgængeligt for de medvirkende interessenter i form af akademikere, industrien, regering, NGO’er og private borgere, når det er baseret på en stor tværfaglig tilgang, der trækker veksler på naturvidenskab og samfundsvidenskab.

SYNERGI MED ANDRE AP’ER

 

AP 1 skaber en kobling mellem forskningen, der bliver skabt i AP2-5 og de samfundsmæssige behov for at adressere problemet med plastikforurening i verdenshavene. WP1 vil derfor skabe indblik i behovet for politisk involvering i de fire andre AP’er og aktivt bruge forskningsresultaterne fra AP2-5 til at hjælpe med at forme de fremtidige direktiver.

1.1

Hvordan kan den opbyggede viden i forskningen blive målrettet til at styrke direktivener med at reducere plastikforurening?

Direktiver på området med plastikforurening fokuserer på en af tre tilgange:

Reducere land- og havbaseret kilder til forurening, baseret på miljømæssig overvågning og vurderingsprogrammer, der befinder sig i rammerne for lovgivning af miljøbeskyttelse;

Stærkere direktiver på det individuelle plan med polymer/kemikalier/partikeltyper.

Produktorienteret direktiver såsom at støtte affaldshåndtering i et cirkulært økonomisk perspektiv.

Den måde, den videnskabelige viden på nuværende tidspunkt bliver benyttet, er ikke skabt med henblik på at facilitere denne udvikling indenfor disse direktivers facetter, og mange af spørgsmålene vedrørende direktiver bliver ikke besvaret rent videnskabeligt. En analyse af, hvilken videnskabelig information vi har brug for til at imødekomme de eksisterende direktivmæssige behov angående plastikforurening på EU-plan (for eksempel med EU’s strategi for plastik i den cirkulære økonomi, havstrategirammedirektivet og REACH), er nødvendig, såvel som under de lokale havplaner OSPAR og HELCOM vil også blive udført. Denne analyse vil blive sammenholdt med en analyse af, om den vidensbasis, som disse direktiver er forankret på, er den mest relevante information, eller om de politiske håndhævere og interessenter burde være bedre informerede om de videnskabelige landvindinger på området. Disse analyser skal sørge for at være retningsgivende for arbejdet og dataindsamlingen i WP’erne 2-5.

1.2

Hvordan kan direktiver blive udviklet til at styrke indsatsen i at reducere plastikforurening og igangsætte innovation?

Det er velkendt, at de rettidige direktiver kan igangsætte innovation i industrien såvel som direktivafdelinger, men man mangler at få kvantificeret, hvordan innovative direktiver kan blive udviklet og implementeret i al almindelighed og mere specifikt med henblik på plastik. Problematikker i danske og europæiske direktiver vil blive undersøgt nærmere, og en online-database med direktivindsatser og borgerforsknings-projekter (CS) (inklusiv de danske) med fokus på at minimere plastikforurening vil blive udviklet. Initiativer, der er beskrevet i den database, vil blive sammenlignet med de nuværende politiske mål, såsom dem, der er præsenteret i den kommende danske handlingsplan samt de europæiske direktiver med cirkulær økonomi. Med fokus på resultaterne fra WP’erne 2-5 og beskrivelserne vedrørende direktiver og innovation vil vi undersøge, hvordan samfundet kan forbedre direktiverne om plastikforurening inklusive diskussionen om det nylige foreslået grundtanke med ordlyden ”nødvendige grundtanke”. De overordnede standarder med de fundne politiske muligheder med direktiver vil blive bearbejdet med direktivafdelingerne og hovedinteressenterne i Danmark og EU via interessent-analyser og afkodning af kriterierne, som de forskellige interessenter bruger til at vurdere gennemførslen af de fundne direktivmuligheder.

MarinePlastic

– Det danske center for forskning i plastik forurening i verdenshavene.

Etablering var muliggjort ved

© Copyright. All Rights Reserved.