AP 2:

Analysemetoder

Dette arbejdspakke har som målsætning at udvikle robuste, nemme og pålidelige metoder til at kortlægge plastikpartiklers størrelse, omfang og masse. Området producerer de nødvendige analytiske værktøjer til de andre WP’er.

Leder: AAU

SYNERGI MED ANDRE AP’ER

 

AP 2 skaber de analytiske værktøjer, der skal bruges i de andre AP’er.

2.1

Hvordan kan analytiske metoder til kvantificeringen af forurening med plastik blive optimeret?

Sænke niveauet ved sporing af partikelstørrelser.

2.2

Forøge niveauet ved analyse af prøver.

Strømline tolkning af FTIR-billeder.

Validere metoderne til undersøgelse af prøver.

Hvordan kan de analytiske metoder med nanoplastik udvikles?

Udvikle analytiske metoder til analyse af prøver for at kvantificere mikroplastik på det lave til minimums-niveau af størrelse.

Udvikle HC/EGA GC-MS-analytiske teknikker til at kvantificere plastikmaterialer på det lave til minimums-niveau af størrelse.

OMFANG AF ARBEJDSPAKKE 2

 

Omfanget af arbejdspakke 2 er at forbedre de eksisterende metoder og udvikle nye til at kortlægge mikro- og nanoplastikker. Det er endvidere et mål, at alle metoder er pålidelige og verificerbare.

MarinePlastic

– Det danske center for forskning i plastik forurening i verdenshavene.

Etablering var muliggjort ved

© Copyright. All Rights Reserved.