AP 3: Kilder og forekomst

Dette arbejdspakke har til formål at klarlægge størrelsen og standarden af omfanget og mængden af distribution af plastikforurening i det danske hav og identificere de vigtigste kilder.

Leder: AU

SYNERGI MED ANDRE AP’er

 

Metodeudviklingerne i AP2 vil blive implementeret strategisk til denne AP for at bestemme et førstehåndsindtryk af relevansen ved kilder.

3.1

På nuværende tidspunkt er distributionen og kendetrækkene af makro (≥ 25 mm)- meso (5-10 mm) og mikroplastik (< 5 mm), polymer og fragmentering/nedbrydning ikke videre kendt, og hvad angår partikler på nanoniveau (< 0.2 μm) findes der stort set ingen information grundet mangel på sporingsmetoder. Mere detaljerede undersøgelser angående kilder og distribution og mængden og sammensætningen af plastikmaterialer i forskellige størrelseskategorier i og vedrørende prøveangivelser er ønskede.

Hvor stort er omfanget af plastikforurening på de danske kyster og have, og hvor meget varierer forureningen mellem disse områder?

Udføre feltstudier i repræsentative kystområder.

3.2

Udføre et feltstudie på åbent hav i de danske have.

Angive de første beviser for tilstedeværelse af nanoplastik i det danske have.

Hvad er de største kilder til plastikforurening på de danske kystområder?

Vurderinger af de vigtigste kilder til plastikforurening.

OMFANG AF ARBEJDSPAKKE 3

 

Omfanget af AP 3 er at undersøge og sammenligne mængden og sammensætningen af plastikmasser, der findes i havområder (blandt andet vandoverfladen, sedimenter, kyster), som dækker repræsentative dele af både kystområder og de danske havområder, og at undersøge mulighederne for at undersøge en forbindelse mellem disse tilfælde og bestemte kilder.

MarinePlastic

– Det danske center for forskning i plastik forurening i verdenshavene.

Etablering var muliggjort ved

© Copyright. All Rights Reserved.