AP 5:

Økologiske konsekvenser

Dette arbejdspakke har til formål at undersøge optagelsen og den mulige påvirkning, plastikpartikler har på havmiljøet og tilhørende områder, med det samlede mål at give viden til at vurdere risikoen ved nano- og mikroplastik i havmiljøet.

Leder: RUC

OMFANGET AF ARBEJDSPAKKE 5

 

Omfanget af AP 5 er at forbedre vidensfeltet angående mekanismerne og de potentielle konsekvenser af optagelsen af MP’er i fødekæden i havet ved at nærstudere optagelses-processen, translokationen i vævet og konsekvenserne på organismerne, populationer og miljøsamfund. Som tilføjelse hertil også en forståelse og relevans af i hvilken grad MP-partikler er i stand til at gennembryde membranen i vævet på trofisk overførsel generelt – og i særdeleshed overførslen til mennesker ved indtagelse af fisk og skaldyr.

Fokus ved AP 5 vil blive et realistisk forhold i eksponering rent miljømæssigt med henføring til koncentrationer, polymer-typer, partikelstørrelser og forvitrings-tilstande.

SYNERGI MED ANDRE AP’er.

 

For at vurdere risikoen ved MP’er som miljømæssig indvirkning er kendskabet til deres tilstedeværelse, prævalens og distribution (eksponerings-potentiale) og karakteristika under virkelige miljøforhold behøvet. AP’erne 3 og 4 giver os denne information såvel som data til at beskrive kilderne og vedholdenheden. AP2 giver os metoderne til at måle MP’er, som også sker under komplekse forhold såsom ved væv og saltindhold, hvilket er nødvendige for at kvantificere optagelse, translokation og eksponerings-koncentrationer. Ved at tilføje dette til denne AP vil de forudgående AP’er give os nogle af disse informationer, som er nødvendige for at identificere problematikken ved at bruge miljømæssige forholdseksponering. Information fra mere modtagelige arter kan videre tilføre en diskussion i AP 1 angående brugen af alternative forsøgsorganismer under kontrollerede forsøgsforhold.

5.1

Hvad er de bagvedliggende mekanismer ved MP-optagelse og translokation i havorganismer og fødekæder?

Dette forskningsspørgsmål vil give kendskab til interaktionen mellem MP’er og hovedaktører i hav-fødekæder, som vil besvare vigtige spørgsmål, der har relation til endemålet for MP’erne i havmiljøet. I særdeleshed vil vi kvantificere MP-optagelse og overførsel via fødekæden i havet, som vil gøre os i stand til at give os en bedre forståelse af endemålet for MP’erne i havmiljøet. Kvalitative undersøgelser af lokation, fordøjelse og optagelse af MP i sammenhold med naturligt bytte i plankton og fiskelarver vil blive analyseret via den nyeste teknologi med højhastighedskamera under mikroskop.

Klarlægge det indhold i MP’erne, som er udslagsgivende for fordøjelsen af hvirvelløse dyr og fiskelarver.

5.2

Forstå mekanismerne i optagelse og rensning af disse organismer såvel som potentialet for translokation af MP’erne i indvolde-epitel videre til andre dele af vævet og eventuelt i organismen.

Teste hypoteserne om at størrelse er en stor medspiller i aspektet, at MP’erne transponerer sig videre til vævet.

Er det sandsynligt, at hav-MP’er kan skabe påvirkning på organisme-, bestand- og samfunds-niveauer på realistiske miljø-koncentrationer?

Selvom beskyttelse af økosystemet er fokus for de miljømæssige risici rent vurderingsmæssigt og håndteringsmæssigt, er der udgivet få studier udi fokus på MP’ernes indflydelse på et højere plan med de biologiske sammensætninger såsom ved bestand og økosystem. At adressere de større indflydelsesområder som en del af undersøgelserne vil således give vigtigt og essentiel nyt kendskab på den miljømæssige indvirkning fra MP’erne.

Klarlægge indholdet af MP’erne, som formentlig fører til indvirkning på organismerne på bestand-niveau.

Give vigtig nyt kendskab til mulige indvirkning af MP’er på et højere niveau af de biologiske organismer.

MarinePlastic

– Det danske center for forskning i plastik forurening i verdenshavene.

Etablering var muliggjort ved

© Copyright. All Rights Reserved.